Gedeeltelijke impregnatie

Impregnatie door immersie

Van natuurlijk of met zout geïmpregneerd hout

Een gedeeltelijke impregnatie biedt het onderste – met andere woorden het zwaarst belaste – deel van de houten paal een extra bescherming. Deze methode is aan te raden wanneer er vaak contact is met het hout, en de palen toch erg lang moeten houden (wijnteelt, private houten omheiningen, maneges, …).

Exclusieve impregnatie bij Peter Müller!

  • Het hout wordt verticaal in de goederenwagen geladen en in de teerolie neergelaten.
  • De teerolie wordt verhit. Zodra de benodigde hittegrens is bereikt, blijft de olie 3 uur lang op deze temperatuur.
  • Het impregnatieproduct wordt tot op 50°C gekoeld. Het hout wordt uit het product gezogen.
  • Men laat de palen afdruipen over een reservoir.

Op grond van de buitentemperaturen neemt het proces in de zomer meer tijd in beslag dan in de winter.

Technische gegevens

  • Onderkant die geïmpregneerd dient te worden is maximum 1m
  • Totale lengte van maximum 4,49m