Geluidsisolatie

Zorg voor een goede geluidsisolatie en u krijgt er een goede verstandhouding met uw buren bovenop

Het dempen van geluid uit de omgeving en geluid binnen een gebouw wordt met het oog op de woon- en levenskwaliteit steeds belangrijker. In houten constructies wordt er alles aan gedaan om het geluid zo goed mogelijk te isoleren. Daarvoor is echter een zorgvuldige planning en uitvoering van de bouwkundige maatregelen nodig.

Houtbouw en contactgeluidisolatie

Onder contactgeluid verstaan we geluiden geproduceerd door ons lichaam doordat we wandelen, met onze stoel wiebelen of met andere zaken in contact komen. Om te voldoen aan de vastgelegde geluidsisolatiewaarden (bv. conform DIN 4109) is er een grote hoeveelheid aan goedgekeurde plafondbedekkingen beschikbaar. Belangrijk om weten: de regels voor contactgeluidsisolatie die van kracht zijn in de massiefbouw, gelden niet voor de houtbouw!

Voor plafonds tussen twee verdiepingen met zichtbare balken zijn andere maatregelen van kracht dan bij plafonds die zijn bedekt met gyproc of gipskartonplaten. Fundamenteel geldt toch het principe van de gescheiden massa.

Computergestuurde prognose van de geluidisolatie

Indien een plafondconstructie uit hout voldoet aan de vereisten van de contactgeluidsisolatie, voldoet ze doorgaans ook aan de vereisten van de luchtgeluidsisolatie. Een computergestuurde prognose van de geluidsisolatie, zoals Peter Müller GmbH aanbiedt, is een waardevol beslissingsinstrument dat ervoor zorgt dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Uiteraard is er een nauwgezette implementatie op het bouwterrein nodig om de effectiviteit van de geplande maatregelen te maximaliseren.

Bovendien proberen wij bij Peter Müller GmbH al vanaf de statische berekening van de plafondbalken contactgeluid en problemen i.v.m. akoestische trilling te vermijden. Vanaf een doorzakking van een luttele 6 mm kunnen er bij een plafond bestaande uit houten balken al storende laagfrequente trillingen ontstaan. Een dimensionering van de plafondbalken op basis van dit criterium lost het probleem op voor het nog maar de kop opsteekt.

Geluidsisolatie bij buiten- en binnenmuren

Eindelijk... rust

In tegenstelling tot de conventionele massiefbouw benut de houtbouw het meerwandige principe. Met goedgekeurde materialen wordt er 100% aan de eisen voldaan. Indien er een nog betere geluidsisolatie is gewenst, wanneer men bijvoorbeeld in een luidruchtige buurt woont (nabij een drukke straat, aanvliegroute van vluchthaven etc.), dan kan dit door middel van enkele lichte modificaties zonder problemen worden gerealiseerd.

Ook binnenmuren tussen afzonderlijke kamers of tussen woningen kunnen dankzij een heleboel goedgekeurde constructies de gewenste geluidsisolatie bieden. Ook hier wordt het meerwandige principe en het principe van beplanking met verschillende buigstijfheid met succes toegepast. Naast een zorgvuldige planning, zeker ook van de aansluitingen, is hier een nauwgezette uitvoering uiterst belangrijk. Luchtgeluid vindt nu eenmaal zijn weg doorheen de kleinste voeg.