Technische vereisten

Dimensiesvoor pakketten van rondhout

Impregnatiemet teerolie

Maximale lengte van het hout 919 cm
Diameter pakket 100 cm

Zout- & Kleurimpregnatie

Maximale lengte van het hout 1249 cm
Diameter pakket 100 cm

Impregnatie van de onderkant met teerolie

Maximale lengte van het hout 449 cm
Maximale lengte van te impregneren deel 100 cm
Diameter pakket 100 cm

Dimensies voor houten planken

Lengte van het hout hetzelfde als voor rondhout.

Afmetingen pakket 100 cm x 100 cm

Scheidingslatten aanwezig! (om de 50 cm)