Ecologie

hout - Ecologie - Onderneming
hout - Ecologie - Onderneming

Wie van de grondstof hout leeft...

... moet zorg dragen voor zijn leefomgeving!
De recyclage van houtspaanders in brandketels maakt een optimale toepassing van het volledige houtpotentieel mogelijk. Ook maken we uitsluitend gebruik van „groene stroom“. Onze stroomleverancier produceert tot 100% uit hernieuwbare energiebronnen. Een opvangreservoir staat ons bovendien toe waterbronnen op een rationele manier te benutten.

Duurzaam bouwen

Ook wij willen ons steentje bijdragen tot een gezonder leefmilieu. Daarom hebben we ons gespecialiseerd in de constructie van lage energie- en passieve woningen in houtskeletbouw. Dergelijke huizen zijn niet alleen goed voor het milieu omdat ze weinig energie verbruiken maar zijn ook – vooral in tijden van stijgende energieprijzen – vriendelijk voor uw portemonnee.

De door ons gebruikte materialen worden na grondig vooronderzoek, waarbij gefocust wordt op de milieuaspecten, geselecteerd. Zo maken we voor het bouwen van huizen bv. gebruik van OSB-platen met formaldehydevrije bindmiddelen (emissieklasse 1).

Impregnatie ja, maar niet om het even op welke manier

hout

Een impregnatie helpt om op een spaarzame manier met de grondstof hout om te gaan. Het hout gaat langer mee en moet minder vaak vervangen worden. Zo worden

  • grondstoffen gespaard,
  • CO2-gassen uitgestoten tijdens de productie gereduceerd,
  • Energiebronnen voor het transport gespaard, ...

Wij gebruiken uitsluitend de meest hoogwaardige impregnatieolie, bv. creosootolie van type C. Ons impregnatieproces is gericht op een rationeel gebruik van deze stoffen.