Teerolie - Creosootolie

Teerolie - Creosootolie - Hout impregnatie
Teerolie - Creosootolie - Hout impregnatie

Peter Müller gebruikt sinds 2023 geen creosoot meer om hout te impregneren. Voor omheiningen voor paarden wordt creosoot vervangen door een nieuw DeepProtect-proces.

Hier volgt een beschrijving van deze historische activiteit.

Grondige impregnatie door middel van keteldrukmethode

Een impregnatie met teerolie is raadzaam wanneer er weinig contact met de huid plaatsvindt en het hout lang moet houden.

Impregnatiecyclus van Peter Müller voor hout van klasse 2

  1. Voordruk: Het impregnatieproduct wordt in de ketel verhit. Dankzij de voordruk kan het hout aan de teerolie wennen.
  2. Drukproces: Het product wordt in het hout geperst.
  3. Vacuüm: Het product wordt in de voorraadketel gepompt. Zo kan het hout afdruipen.

Wij gebruiken enkel creosootolie van type C. Deze teerolie is ecologischer en ruikt minder sterk dan andere creosoottypes.

De drukeenheden en tijdspannes variëren al naar gelang het type hout. Omdat enkel splinthout het impregnatieproduct kan absorberen, kunnen sommige houtsoorten beter geïmpregneerd worden dan andere.