Warmte-isolatie & energie-efficiëntie

Warmte-isolatie & energie-efficiëntie
Warmte-isolatie & energie-efficiëntie

Hout overbrugt warmtebruggen.

Het warmtegeleidingsvermogen is de meeteenheid voor het isolerende karakter van het bouwmateriaal. Hoe lager het warmtegeleidingsvermogen, des te beter het bouwmateriaal isoleert. Dankzij een klein voorbeeld worden de enorme verschillen duidelijk:

Gewapend beton: warmtegeleidingsvermogen 2,30  W/mK 
Constructiehout: warmtegeleidingsvermogen 0,13  W/mK
Cellulose-isolatie: warmtegeleidingsvermogen 0,039 W/mK

Warmtebruggen zijn plaatsen waarop bv. door de materiaalwissel meer warmte wegvloeit dan bij de omliggende bouwelementen. Op grond van het lage warmtegeleidingsvermogen van het hout is het verlies van warmte bij houten bouwelementen uiterst gering. De warmtebruggen die ontstaan kunnen door eenvoudige bouwtechnische maatregelen geminimaliseerd worden.

Over het algemeen zijn muur- en dakconstructies opgebouwd uit een structuur waarbij regelmatig voorkomende dragende elementen (houtstaanders) en uiterst effectief isolatiemateriaal elkaar afwisselen. De bepalende factor voor de invloed van de warmtebruggen bij houten constructies is dus de hoeveelheid constructiehout in de bouwelementen.

(Warmte-)isolatie

Constructies op basis van houtskeletbouw hebben een zeer isolerend karakter, aangezien de draagconstructie en isolatie op dezelfde lijn liggen en nagenoeg de volledige muurdoorsnede voor de warmte-isolatie kan worden gebruikt. Door extra isolatielagen, bv. aan de buitenkant of op een geïsoleerd installatievlak aan de binnenkant, kan zonder problemen een isolatievermogen worden bereikt, dat in een passief huis (U-waarde <- 0,15 W/m²K) vereist is. Zo is reeds een totale bouwdeeldikte van 30 cm voldoende om deze passief huis-standaard te bereiken.